Wie we zijn:

Deze website en de gelijknamige app zijn van Genus Care BV (GENUS).

Wat is Genus

Genus bestaat uit een slim digitaal fotolijstje (Genus Frame), en een app op de smartphone. Gebruikers van de app kunnen foto’s delen en videobellen met het frame. Daarnaast kunnen de app gebruikers reageren op een alarmering.

Het Genus Frame bevat ook een aantal discrete sensoren om de omgeving te meten.

Deze gegevens worden alleen gedeeld met app gebruikers die gekoppeld zijn aan het Genus Frame middels een unieke code. 

Privacy beleid betreffende GENUS App (iOS/Android)

Genus Care BV (GENUS) verwerkt voor de werking geen persoonsgegevens van de Genus App in haar systeem.

Er kan door de gebruiker persoonlijke data aan het systeem worden toegevoegd door het vermelden van zijn/haar naam.

Voor deze gevallen gaan wij vertrouwelijk met de persoonsgegevens om en voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om te laten zien hoe wij met persoonsgegevens omgaan, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. 

Welke gegevens gebruiken we en met welke doeleinden?

Wij verwerken geen persoonsgegevens om onze producten te laten functioneren. Wij maken wel een koppeling met het Genus Frame, hiervoor vragen wij in op het Genus Frame toestemming aan de oudere of diens mantelzorger.

Wanneer een foto wordt gedeeld, wanneer er wordt (video) gebeld of wanneer er op een alarm wordt gereageerd, dan wordt deze naam op het Genus Frame gedeeld.

Toegang van de App

De Genus App heeft toegang nodig tot de foto’s, camera en microfoon. Deze worden enkel en alleen voor de volgende functies gebruikt:

  • Foto toegang: Om foto’s te delen met het Genus Frame
  • Camera en microfoon: Alleen tijdens het beeld bellen

Persoonsgegevens:

GENUS verwerkt de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze. GENUS verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de dienstverlening.
GENUS zal onder geen omstandigheid de persoonsgegevens verder verwerken dan hiervoor bepaald. GENUS zal, bijvoorbeeld, de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden of die van derden verwerken noch de persoonsgegevens aan derden verstrekken, behoudens in de gevallen dat dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting en/of een bevoegd verstrekt gerechtelijk bevel.

Het hier voorgaande ontslaat een (zorg)instelling niet van haar verantwoordelijkheid om te waarborgen dat haar instructies aan GENUS leiden tot overeenstemming haar met eigen regelgeving.

Beveiliging gegevens:

GENUS neemt alle passend geachte technische en organisatorische maatregelen om de (persoons) gegevens adequaat te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of onrechtmatige gebruik of verwerking, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Beleid betreffende GENUS website

Contactformulier:

Op het moment dat u contact met ons opneemt, wordt data opgeslagen en verzonden naar GENUS. Deze data worden alleen gebruikt om met u in contact te komen. U heeft het recht van vergetelheid, waardoor u te allen tijde het recht heeft om de gegevens te laten verwijderen. Mocht u dat willen, stuur dan een e-mail naar info@genus.care en we nemen uw verzoek in behandeling.

Analytics:

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Dat betekent dat Google geanonimiseerde gegevens gebruikt om het verkeer op onze website te indexeren. Het type data dat wordt verzameld, betreft: bezochte pagina’s, tijd op de website, et cetera. Deze data kunnen niet teruggeleid worden. De data worden maximaal 3 maanden bewaard en daarna verwijderd.

Over Genus

Genus Care BV is gevestigd in Zwolle – KVK 70992363

Contact adres:
Genus Care BV
 Assendorperdijk 1
 8012EG  Zwolle
 e-mail: info@genus.care